Miben különbözik…?

…a mediáció a peres eljárástól?

A mediáció során mindkét fél nyertesen kerül ki a konfliktusból, míg a peres eljárások során az egyik fél elveszíti a pert, vagyis kénytelen egy külső döntőbíró által meghozott, számára kedvezőtlen ítéletbe beletörődni. A peres eljárások hosszadalmasak, költségesek, nyilvánosak és az eredmény sokszor nem végleges és megnyugtató. Ellenben a mediáció gyors, költségkímélő, diszkrét, személyközpontú eredménye a felek együttműködése által jön létre. Középpontjában az ember és a kapcsolat építése áll.

… a mediáció a tanácsadástól?

Mediálás során a mediátor nem ad tanácsot. Bár elősegíti és mederben tartja a felek közötti párbeszédet,  a résztvevőknek maguknak kell az irányított kérdésfelvetések segítségével megfogalmazniuk  a magukra nézve kedvező  és elfogadható megoldást.  A tanácsadás során a tanácsadó személye bevonódik. Felállítja a diagnózist és konkrét tanácsokat ad a szóban forgó helyzetre.

… a mediáció a párterápiától?

A családterápián mindig együtt vannak jelen a résztvevők és együtt beszélik meg a problémáikat. A családterapeuta szembesítik a feleket azzal, hogy mit csináltak helytelenül. A mediáció során a mediátor nem nyilvánítja ki a személyes véleményét és nem hibáztatja egyik felet sem. A felek kibékítése és konstruktív együttműködésének elérése a cél.

… a mediáció a pszichoterápiától?

A pszichoterapeuta csak az egyik féllel beszélget. A múltjára koncentrálva a pszichéjét ápolja. A mediátor megismeri a konfliktusnak mindkét oldalát. Nem billen egyik fél pártjára sem, hanem egyensúlyozni próbál a felek között, hogy mihamarabb konstruktív megállapodásra juthassanak. A konfliktusokat  egyengeti, a bántásokat ellensúlyozza, a negatív megállapítások és ítélkezések pozitív irányba fordítására törekszik.